Derechos Humanos e Iñigo Lamarka

Derechos Humanos e Iñigo Lamarka

Bizitegiko erabiltzaileak diren Aitorrek eta Eugeniok, Donostira jo zuten  Tabakalerako beheko solairuan Iñigo Lamarka Ararteko ohiarekin geratu bait ziren. Bertan, Giza Eskubideak betetzen diren ala ez, ze nolako egoeratan errespetatzen diren eta tankera horretako galderak egin zioten. Lamarka, ohikoa den bezala, atsegin handiz erantzun zuen Aitorrek eta Eugeniok prestatutako galdetegiari. Bere ustetan, Nazioarteko Giza Eskubideen “Deklaraziotik artikulu bakar bat ere ez da betetzen, beraz, oso inportantea da garantía-sistemak edukitzea. Gainera, Lamarkak azpimarratu zuen arabera, “Giza Eskubideen aurkako zebait pentsamolde daude, joera, arrazakeria, xenofobia, homofobia, emakumeen aurkako indarkeria, berdintasuna, etabar”. Arartekoa izan zen garaitik, gogora ekarri zuen “badaudela zenbait kolektibo invisible direnak gizartean eta beraien eskubideak oso urratuak daude, hala nola, gizarte bazterkeria egoeran daudenak

IMG_0363